Thạch Hà khúc hát ân tình

 

 

 

Bài này cũng gần giống một số tâm trạng của mình và mình tặng một người con gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này .