Rộn ràng hoa gạo tháng Ba

Rộn ràng hoa gạo tháng Ba
Một bầu trời thắm như là trong mơ.
Ngắm hoa lòng dạ ngẩn ngơ .
Nhớ về một thuở xa xưa lắm rồi.
Nhớ năm hoa ấy đỏ trời
Lòng ai vương vấn bồi hồi lòng ai ?

( ST )

alt